ประกวดวาดภาพวันสหกรณ์สากล

กิจกรรมประกวดวาดภาพ เนื่องในวันสหกรณ์สากล ประจำปี 2563 หัวข้อ "สหกรณ์ไทย ยุคดิจิทัล" ระดับปฐม มัธยมต้น และมัธยมปลาย จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท.

Visitors: 1,981