ข้าวกล้องหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้

SKU : CR-22024

Price

60.00 ฿

Quantity to buy
Total 60.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ข้าวกล้องหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้


ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

สหกรณ์การเกษตร เกษตรพิสัย จำกัด

215 หมู่ 1 บ้านนกเหาะ ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรพิสัย จ.ร้อยเอ็ด

โทรศัพท์ 043-501570, 081-9544513

Email : Kasetcoop@hotmail.com


ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

คุณธีรารัตน์ คงสม โทร. 0 2241 4468


*อัพเดตล่าสุด 20/9/66

Visitors: 48,438