• นม UHT
  295.00 ฿
  295.00 ฿
 • Fruit Reduce Odor (ผลไม้ลดกลิ่น)
  35.00 ฿
 • Charcoal Reduce Odor (ถ่านลดกลิ่น)
  35.00 ฿
 • Rat Repellent Spray (สเปรย์ไล่หนู)
  150.00 ฿
 • Lizard Repellant Spray (สเปรย์ไล่จิ้งจก)
  150.00 ฿
 • Mosquito Repellent Spray (สเปรย์ไล่ยุง)
  35.00 ฿
 • Mosquito Repellent Lemongrass Powder (ผงตะไคร้ไล่ยุง)
  35.00 ฿
 • Mosquito Repellent Spray (สเปรย์ไล่ยุง)
  120.00 ฿
 • Mosquito Repellent Spray (สเปรย์ไล่ยุง)
  100.00 ฿
 • (Mosquito Repellent)เกล็ดกันยุง
  100.00 ฿
 • Hemp Products( ผลิตภัณฑ์จากใยกัญชง)
  1,299.00 ฿
 • มะยงชิด
  300.00 ฿
 • Lipao Bags (กระเป๋าย่านลิเภา)
  4,500.00 ฿
 • Surin Hom-Mali Rice (ข้าวหอมมะลิสุรินทร์)
  950.00 ฿
 • Shredded Pork (หมูฝอยทรงเครื่อง)
  180.00 ฿
 • Riceberry Brown Rice (ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่)
  70.00 ฿
 • De Long Coffee (กาแฟเดอลอง)
  90.00 ฿
 • ็ ST 7 in 1 Herb Coffee (กาแฟสมุนไพร เอชที 7 in 1)
  125.00 ฿
 • Chan Thip Rice (ข้าวจันทร์ทิพย์)
  45.00 ฿
 • Nai Mae fermented fish sauce (น้ำปลาร้า นายแม่)
  25.00 ฿
 • ็Hom-Mali Rice 105 (ข้าวสารเจ้ามะลิ 105)
  220.00 ฿
 • Milk Ice Cream (ไอศกรีมนมสด)
  30.00 ฿
 • Pasteurized milk (นมพาสเจอร์ไรส์)
  200.00 ฿
 • Hom Mali Brown Rice (ข้าวกล้องหอมมะลิ)
  55.00 ฿

Visitors: 13,939