ข้าวจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์

SKU : CR-22026

Price

0.00 ฿

Quantity to buy
Total 0.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

รายละเอียดสินค้า


  1. ข้าวกล้องมะลิอัดสูญ 2กก.(ชุมนุมสกก.บุรีรัมย์) 90 บาท
  2. ข้าวหอมมะลิ 1กก.ไม่อัดสูญฯ (ชุมนุมสกก.บุรีรัมย์) 38 บาท
  3. ข้าวหอมมะลิอัดสูญ 1 กก.(ชุมนุมบุรีรัมย์) 45 บาท
  4. ข้าวหอมมะลิ 5 กก.(ชุมนุมสกก.บุรีรัมย์) 190 บาท


ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด

60/1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ 0-4461-1601 ,081-660-6020


ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

คุณธีรารัตน์ คงสม โทร. 0 2241 4468


*อัพเดตล่าสุด 20/9/66

Visitors: 40,003