ข้าวลำพระเพลิง

SKU : CR-22027

Price

0.00 ฿

Quantity to buy
Total 0.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ข้าวลำพระเพลิง


ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด

4 หมู่ 8 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชศรีมา 30150

โทร 044-441060 ,044-451639

มือถือ 081-1702494 ,081-7902200


ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

คุณธีรารัตน์ คงสม โทร. 0 2241 4468

Visitors: 40,003