ข้าวหอมมะลิ 101

SKU : CR-22029

Price

0.00 ฿

Quantity to buy
Total 0.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ข้าวหอมมะลิ 101


ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

สหกรณ์การเกษตร เกษตรวิสัย จำกัด

215 หมู่ 1 ตำบลครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150

โทร 043-039-853 ,081-9544513 ,093-5381616


ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

คุณธีรารัตน์ คงสม โทร. 0 2241 4468


*อัพเดตล่าสุด 20/9/66

Visitors: 40,003