็Honey (น้ำผึ้ง)

SKU : PF-15052

Price

270.00 ฿

Quantity to buy
Total 270.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Honey


Produced and Distributed by

Lang Suan Agricultural Cooperatives Limited.

89 / 11-13, Tumbon Lang Suan ,Amphure Lang Suan , Chumphon 86110


Coordinated by

International Affairs and Trade Promotion Department.

Cooperative League of Thailand

13 Pichai road,Thanon Nakhon Chai Si , Dusit, Bangkok 10300 Tel +66-2663-3254 ext.1026

Miss Fakhwan Khwanmuang Coop Trade Promotion Officer Tel. +66-96-3625532


Lang Suan Agricultural Cooperatives Limited.

Ms. Nataya Promsong Tel +66-87-2771441, +66-77-541139


*Lastest update 30/09/2020


น้ำผึ้ง


ผลิตและจำหน่ายโดย

สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด

89/11-13 ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110


ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

นายณรงค์เดช เทพศิริ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 081-1925282


สหกรณ์การเกษตรหลังสวน จำกัด

นางสาวนาตยา พรหมสงค์ โทร 087-2771441 , 077-541139


*อัพเดตล่าสุด 30/09/2563

Visitors: 40,001