็Hom-Mali Rice 105 (ข้าวสารเจ้ามะลิ 105)

SKU : CR-21004

Price

220.00 ฿

Quantity to buy
Total 220.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Hom-Mali rice 105


5 kg. Price 220 Bath

15 kg. Price 580 Bath

45 kg. Price 1,650 Bath


Produced and Distributed by

Mae Sai Agricultural Cooperative Limited.

616 Moo 8,Tumbon Mae Sai,Amphur Mae Sai , Chiang Rai 57130


Coordinated by

International Affairs and Trade Promotion Department.

Cooperative League of Thailand

13 Pichai road ,Thanon Nakhon Chai Si , Dusit, Bangkok 10300 Tel +66-2663-3254 ext.1026

Miss Fakhwan Khwanmuang Coop Trade Promotion Officer Tel. +66-96-3625532


Mae Sai Agricultural Cooperative Limited.

Ms. Thanaporn Manichai,Tel.+66-81-2891500


*Lastest update 30/09/2020


ข้าวสารเจ้ามะลิ 105


5 กก. ราคา 220 บาท

15 กก. ราคา 580 บาท

45 กก. ราคา 1,650 บาท


5 กก. ราคา

ผลิตและจำหน่ายโดย

สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด

616 หมู่ 8 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130


ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693254-63 ต่อ 1026


นายณรงค์เดช เทพศิริ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 081-1925282


สหกรณ์การเกษตรแม่สาย จำกัด

นางธนพร มณีฉาย โทร 081-2891500


*อัพเดตล่าสุด 30/09/2563

Visitors: 40,001