กาแฟสมุนไพร เอชที 7 in 1

SKU : HP-91002

กาแฟ เอชที สูตรสมุนไพรไม่ผสมน้ำตาล ใช้ ชูคราโลสเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล

ใช้สารสกัดจาก มะขามป้อม ใบแปะก๊วย มะรุม ดอกคำฝอย ใบหม่อน


จัดจำหน่ายโดย

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด

890/16 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000


ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693254-63 ต่อ 1026

นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450


สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด

นางสาวมลธิชา ลบยิ้ม โทร 083-9603328

Quantity
125.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Visitors: 1,981