ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่

SKU : HP-91004

http://www.sahakornthai.com/watchan/index.php/mainbusiness/business2


ข้าวไรซ์เบอร์รี่ เพื่อสุขภาพ คนรักสุขภาพห้ามพลาด บำรุงร่างกาย สายคลีนห้ามพลาด


จัดจำหน่ายโดย

สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด

890/16 ถนนบรมไตรโลกนารถ2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000


ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 02-6693254-63 ต่อ 1026

นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450


สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด

นางสาวมลธิชา ลบยิ้ม โทร 083-9603328

Quantity
70.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Visitors: 1,982