ข้าวหอมมะลิสุรินทร์

SKU : CR-22023

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ "ทุ่งปราสาท"

ปลูกด้วยมือ ทำด้วยใจ สร้างกำไร ให้ชุมชนและคนทาน


ผลิตและจำหน่ายโดย

สหกรณ์การเกษตรสมัชชาปราสาท จำกัด

555/7 หมู่ 5 ปราสาทเมืองใหม่ ตำบลบ้านพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140


ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

นางสาวฟ้าขวัญ ขวัญเมือง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 094-2690450


สหกรณ์การเกษตรสมัชชาปราสาท จำกัด

ภัทรกฤต โทร 089-6954153

Quantity
950.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

Visitors: 1,980