เนื้อโคขุนกำแพงแสน

SKU : PF-14070

Price

99.00 ฿

Quantity to buy
Total 99.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

เนื้อโคขุนกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม


รายการสินค้า

1.ริบอาย 250 กรัม ราคา 338.-บาท

2.สันนอก 250 กรัม ราคา 238.-บาท

3.พามริบ 250 กรัม ราคา 163.- บาท

4.สันใน 200 กรัม ราคา 290.-บาท

5.T-bone 300 กรัม ราคา 255.-บาท

6.เสื้อร้องไห้ 250 กรัม ราคา 125.- บาท

7.สันไหล่ 250 กรัม ราคา 175.- บาท

8.เนื้อหั่นเต๋า 250 กรัม ราคา 99.-บาท

9.สะโพกใน 500 กรัม ราคา 210.-บาท

10.เนื้อแดง 500 กรัม ราคา 150.-บาท

11.เศษเนื้อA 500 กรัม ราคา 105.-บาท

12.ไส้กรอก 4 ชิ้น ราคา 120.-บาท

13.เนื้อปิ้ง 10 ไม้ ราคา 150.-บาท


ผลิตและจำหน่าย

สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด

1 หมู่ 6 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140


ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

นายณรงค์เดช เทพศิริ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 081-1925282


สหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด

คุณโอ๋ โทร 089-6142920


*อัพเดตล่าสุด

16/3/2566

Visitors: 33,169