ลำไยพวงทองบ้านแพ้ว

SKU : TF-74008

Price

80.00 ฿

Quantity to buy
Total 80.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

สุดยอดลำไย พวงทองบ้านแพ้วสมุทรสาคร

ผลิตและจำหน่ายโดย

สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด

44 หมู่ 2 ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน ตำบล บ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว สมุทรสาคร 74120


ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

ศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

นายณรงค์เดช เทพศิริ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 081-1925282


สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด

คุณอ้อย โทร 092-9946989


*อัพเดตล่าสุด

10/3/2565

Visitors: 33,169