กะปิเคย

SKU : PF-14077

Price

90.00 ฿

Quantity to buy
Total 90.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ผลิตและจำหน่ายโดย

สหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด

52 หมู่8 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120


ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

นายณรงค์เดช เทพศิริ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 081-1925282


สหกรณ์การเกษตรบางคนที จำกัด

52 หมู่8 ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 75120

นายรุ่งธรรม เล็กสุวรรณ์ โทร 081-7269215


*อัพเดตล่าสุด

10/03/2565

Visitors: 33,169