นมปากช่อง

SKU : PF-12079

Price

279.00 ฿

Quantity to buy
Total 279.00 ฿

Do not have enough stock

Out of stock

ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที ตรา ปากช่องเฟรชมิลค์


กลุ่มธุรกิจปลายน้ำ ที่เป็นธุรกิจหลัก โดยการนำวัตถุดิบหลัก คือ น้ำนมดิบ ส่งตรงเข้าโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์นม ที่เป็นโรงงานน้องใหม่ ที่ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2556 และเปิดเป็นทางการ มาตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) เป็นโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม มีกำลังการผลิตวันละ 60 ตัน ผลิตภัณฑ์หลักประกอบด้วย นมพาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที แบ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ประเภทโครงการนมโรงเรียน และผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์นมยูเอชที ตรา ปากช่องเฟรชมิลค์ น้ำดื่มตราสหกรณ์โคนมปากช่อง เพื่อจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทั่วไปและสมาชิกของสหกรณ์ โดยเป็นโรงงานที่ได้รับมาตรฐานระบบ GMP FDA , GMP Codex , HACCP และได้รับการรับรองให้ส่งออกผลิตภัณฑ์นม UHT จำหน่ายยังประเทศกลุ่ม AEC อีกด้วย


ผลิตและจำหน่ายโดย

สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด

254/1 หมู่18 ตำบลปากช่อ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130


ติดต่อประสานงาน

ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้า

ศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

นายณรงค์เดช เทพศิริ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมธุรกิจการค้า โทร 081-1925282


สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด

254/1 หมู่18 ตำบลปากช่อ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

นายวัชรกร สุขสุเมฆ โทร 063-7657989

รายละเอียดและการสั่งซื้อเพิ่มเติมได้ที่

https://www.pdcpakchong.com/สั่งซื้อผลิตภัณฑ์/#product-32308


*อัพเดตล่าสุด

2/2/2566
Visitors: 33,169